How to Draw Khanjikhan | Ninjago (Art Tutorial)

[youtube]https://www.youtube.com/watch?v=0DfFUOeBzLQ[/youtube]